Nyugodjon békében!
Élete 75. évé­ben el­hunyt a vi­lág­hírű hazai tár­su­lat ala­pító tagja. A mű­vésznő tagja volt az Ope­ra­ház­nak is, és ge­ne­rá­ci­ók­nak adta át tu­dá­sát.

 

Árva Eszter halálhírét  a Pécsi Balett hivatalos oldalán közölték néhány órával ezelőtt.

A gyászjelentés lesújtotta a a hazai művészvilágot és mindazokat, akik valaha látták őt színpadon.